Möjligheter till lärande och utveckling hos Shurgard
Meny Menystängning

Letar du efter utbildning i ditt jobb?

/sv-se/jobb
Hitta jobb i
i
Sök

Vi förstår att du inte kan veta och kunna allt redan första dagen du börjar jobba hos oss. Låt oss därför ta en titt på hur vi hjälper dig att växa i din nya roll inom vårt företag.

Vårt introduktionsprogram.

Vi erbjuder nyanställda ett omfattande introduktionsprogram som pågår under flera veckor för personal på det europeiska supportcentret och 16 veckor för en assisterande Store Manager.

Assisterande Store Managers erbjuds

 • ett 16 veckors introduktionsprogram,
 • en blandning av utbildning, handledning, rollspel och testning,
 • att gå vid sidan av en handledare som arbetar på anläggningen,
 • fortlöpande stöd av distriktschefen och distriktstränaren.

Distriktschefer erbjuds

 • ett tolv månader långt introduktionsprogram,
 • en blandning av handledning, utbildning och ömsesidigt stöd,
 • utbildning på anläggning,
 • regelbunden uppföljning,
 • direkt stöd av den seniora distriktschefen och marknadschefen,
 • årliga utbildnings- och utvecklingsprogram.

Personal på det europeiska supportcentret erbjuds

 • ett tre veckors introduktionsprogram,
 • handledning, intern och extern utbildning,
 • fokus på både mjuka och tekniska färdigheter,
 • möten med teammedlemmar för att förstå hur teamet fungerar och arbetar tillsammans,
 • frivilliga möten med medlemmar från andra avdelningar för att sätta sig in i den övergripande verksamheten.

Vårt akademiprogram

Efter att du har avslutat introduktionsprogrammet bjuder vi in dig att delta i vårt akademiprogram. Det är en serie utbildningsmoduler som ges i form av webbaserat lärande, klassrumsundervisning och individuell handledning.

Utbildningsmodulerna behandlar alla de tekniska försäljningsaspekterna, systemen och processerna. För varje modul förklarar vi teorin, tillhandahåller länkar till dokumentationen och gör en bedömning.

Under hela programmet får du handledning och stöd av din chef. Genom en onlineplattform får du även fortlöpande återkoppling och en checklista som visar dig var du står och vad som krävs för att befordras.

Till exempel, för Assisterande Store Managers finns det fem karriärsteg:

 • Junior assisterande Store Manager.
 • Assisterande Store Manager.
 • Senior assisterande Store Manager.
 • Store Manager.
 • Senior Store Manager.

I varje steg av din karriär behandlar vårt akademiprogram alla de kunskaper du behöver för att befordras till nästa nivå.

Kontinuerlig handledning

På Shurgard ger vi våra anställda fortlöpande återkoppling så att de kan växa som både yrkespersoner och människor. Handledning är därför en del av det dagliga samspelet mellan dig och din chef.

Vi satsar även på en mängd kurser som ger dig möjlighet att utveckla såväl dina hårda som mjuka färdigheter, till exempel kommunikation, problemlösning och tidsplanering.

Även våra chefer får fortlöpande utbildning och handledning. Handledningskulturen går följaktligen hela vägen till toppen – vår VD och våra direktörer gör till och med regelbundna besök för att ge stöd och kontinuerlig handledning!