Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter hos Shurgard
Meny Menystängning

En unik inställning till utbildning

/sv-se/jobb
Hitta jobb i
i
Sök

Hos Shurgard lägger vi stor vikt vid utbildning och handledning. Ingen annan i vår bransch erbjuder samma djup eller bredd vad gäller möjligheterna till fortbildning och utveckling.

Onboardingprogram

Shurgards onboardingprogram

Vi förstår att du inte kan eller förstår allt redan första dagen du börjar jobba hos oss. Därför har vi infört ett omfattande introduktionsprogram som pågår under flera veckor för nyanställda på det europeiska supportcentret och 16 veckor för personal i våra butiker.

Ny personal i våra butiker får delta i ett program som lär dem att bli experter på magasinering:

 • 16-veckors utbildningsprogram
 • Learning by doing – testa själv på praktiskt arbete
 • Skugga hur din handledare säljer i butiken
 • Direkt stöd av distriktschefen

Distriktschefer erbjuds:

 • Ett sex månader långt introduktionsprogram
 • Utbildning på anläggningen
 • Regelbunden uppföljning
 • Direkt stöd av senior distriktschef och marknadsschefen
 • Årliga utbildnings- och utvecklingsprogram

Personal på det europeiska supportcentret erbjuds:

 • Utbildning på anläggningen
 • Möten med teammedlemmar för att förstå hur teamet fungerar och hur man arbetar tillsammans
 • Eventuellt möte med medlemmar från andra avdelningar för att sätta sig in i den övergripande verksamheten

Kontinuerlig handledning

Shurgards kontinuerliga handledningsprogram

Vi erbjuder ett kontinuerligt återkopplingsprogram som hjälper våra anställda att förbättra sina insatser. Handledningen pågår under hela din karriär hos oss.

Vi investerar i en rad typer av utbildning som ger dig möjlighet att förbättra både yrkeskunskaper och mjuka färdigheter, t.ex. kommunikation, problemlösning och tidsplanering.

Genom vårt handledningsprogram kan du nå ökad självinsikt och på så sätt bygga vidare på dina starka sidor, hela tiden med vårt stöd.


Feefo Gold Trusted Merchant    Fedessa