Sekretessmeddelande för kandidater
Meny Menystängning
/sv-se/jobb
Hitta jobb i
i
Sök

Sekretessmeddelande för kandidater

Det här meddelandet innehåller information om de personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi använder dem inom ramen för vår rekryteringsprocess (via det webbaserade rekryteringsverktyget eller på annat sätt) (”rekrytering”).

Det gäller från den 25 maj 2018.

Vilka vi är

Shurgard Europe VOF (”Shurgard” eller ”vi”) har sitt säte på Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgien och är registrerat i Crossroads Bank for Enterprises med registreringsnummer 0884.371.665.

I vår roll som personuppgiftsansvarig respekterar vi din rätt till sekretess och kommer endast att behandla personuppgifter som du lämnar enligt gällande dataskyddslagar och så som beskrivs i det här meddelandet. (Gällande dataskyddslagar omfattar (i) den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”dataskyddsförordningen”), och (ii) alla andra befintliga eller kommande lagar som rör eller inverkar på behandlingen av uppgifter om en levande person och sekretess).

Om du har några frågor om hur vi samlar in, lagrar eller använder dina personuppgifter, eller om du har andra frågor om sekretess, kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på dataprotection@shurgard.eu.

I Tyskland har vi ett dataskyddsombud (Kleinermann & Sohn GmbH, Max-Planck-Str.9, 52499 Baesweiler, Tyskland) som kan kontaktas på info@das-datenschutz-team.de.

Personuppgifter som vi samlar in om dig

Som en del av rekryteringen (inklusive då du lämnar personuppgifter till oss via vårt webbaserade rekryteringsverktyg) kan vi komma att samla in följande uppgifter från dig:

 • ditt namn
 • din ålder och ditt kön
 • din postadress
 • ditt telefonnummer och din e-postadress
 • ditt yrke och din anställning
 • anställningsrelaterade preferenser och kompetenser
 • din lön och dina löneförväntningar
 • ditt cv och dess innehåll.

Hur vi kan förvara och använda dina personuppgifter

Vi eller tredje parts personuppgiftsbiträden som arbetar för vår räkning (främst tjänsteleverantörer som vi har anlitat för att bistå oss i rekryteringsprocessen, t.ex. tekniktjänster) kan komma att samla in, lagra och använda dina personuppgifter enligt ovan i följande syften:

 • för att göra vårt rekryteringsverktyg tillgängligt för dig och för att svara på din jobbansökan och genomföra ett rekryteringsförfarande som du initierar
 • då du har lämnat ditt uttryckliga samtycke, för att underhålla dina personuppgifter och kontakta dig avseende framtida lediga tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig.

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat vis lämna ut dina personuppgifter till tredje part.
Om en tredje part förvärvar hela (eller större delen av) vår verksamhet och/eller våra tillgångar kan vi emellertid komma att lämna ut dina personuppgifter till den tredje parten i samband med förvärvet. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag eller på begäran av en myndighet eller ett brottsbekämpande organ.

Lagringsperiod

I enlighet med de principer som beskrivs nedan kommer vi att radera personuppgifter då de inte längre behövs för de ändamål som beskrivs i det här meddelandet. Vi kan dock behöva behålla dem för andra grundläggande ändamål, inklusive men inte begränsat till att fullgöra våra rättsliga förpliktelser, hantera anspråk och lösa tvister.

 • Kandidater som anställs av Shurgard: Deras personuppgifter behålls under hela anställningsperioden och under den tid därefter som krävs eller tillåts enligt gällande lag.
 • Kandidater som inte anställs för ett visst jobb, och som inte har samtyckt till att deras personuppgifter lagras för framtida lediga tjänster: Deras personuppgifter tas bort när ansökningsprocessen för platsannonsen i fråga har slutförts.
 • Kandidater som inte anställs för ett visst jobb, men som har samtyckt till att deras personuppgifter lagras för framtida lediga tjänster: Deras personuppgifter behålls under två år från kandidatens första ansökan via det här rekryteringsverktyget.

Internationella överföringar

Vi överför inga personuppgifter som vi samlar in från dig under rekryteringen till länder som ligger utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Mer information om insamlingen av personuppgifter med hjälp av cookies vid användning av vår webbplats finns i vår allmänna sekretess- och cookiepolicy, som du kan läsa på: https://www.shurgard.se/legal/privacy-cookies.

Säkerhet

Shurgard har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter du lämnar till oss mot obehörig eller otillåten behandling och mot oavsiktlig förstöring, förlust eller skada.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter:

 1. rätt till tillgång till de personuppgifter som vi innehar om dig
 2. rätt att be oss uppdatera och korrigera eventuella inaktuella eller felaktiga personuppgifter som vi innehar om dig utan kostnad
 3. då behandlingen baseras på ditt samtycke, rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten av behandling grundad på samtycket innan det återkallades
 4. rätt till radering då villkoren i artikel 17 i den allmänna dataskyddsförordningen (”dataskyddsförordningen”) har uppfyllts
 5. rätt till begränsning av behandling då villkoren i artikel 18 i dataskyddsförordningen har uppfyllts
 6. rätt till dataportabilitet i enlighet med tillämpliga villkor i artikel 20 i dataskyddsförordningen
 7. rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen
 8. rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 9. rätt att, vid första begäran och utan kostnad, välja bort direktmarknadsföringsmeddelanden som vi kan komma skicka till dig med ditt samtycke.

Med undantag för avsnitt 8(h) i det här meddelandet kan du när som helst utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprotection@shurgard.eu.