Meddelelse om privatlivspolitik for jobansøgere
Menu Luk menu
/da/job
Find job i
i
Søg

Meddelelse om privatlivspolitik for jobansøgere

Denne meddelelse giver dig oplysninger om de persondata, vi indsamler om dig, og hvordan vi bruger disse data i forbindelse med vores ansættelsesproces (hvad enten denne foregår ved hjælp af et online rekrutteringsværktøj eller ej (”Ansættelsen”).

Den gælder fra den 25. maj 2018.

Hvem er vi?

Shurgard Europe VOF (“Shurgard” eller “vi”) er et selskab med registreret kontor i Breedveld 29, 1702 Dilbeek, Belgien, og er registreret i Crossroads Bank for Enterprises under registreringsnummer 0884.371.665.

Som registeransvarlig respekterer vi din ret til privatliv, og vi vil kun behandle personlige oplysninger, du giver os, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og som beskrevet i denne meddelelse. (Gældende databeskyttelseslove omfatter (I) den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679) (”GDPR”) og (II) alle andre eksisterende eller nye relevante love, der vedrører eller har betydning for behandlingen af oplysninger om en levende person og dennes privatliv).

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi indsamler, gemmer og benytter dine personlige oplysninger, eller hvis du har andre spørgsmål i forbindelse med beskyttelsen af dit privatliv, bedes du sende os en e-mail til dataprotection@shurgard.eu.

I Tyskland har vi en databeskyttelsesrådgiver (DPO), Kleinermann & Sohn GmbH, Max-Planck-Str. 9, 52499 Baesweiler, Tyskland, der kan kontaktes på adressen info@das-datenschutz-team.de.

De personlige oplysninger, vi indsamler om dig

Som en del af ansættelsesprocessen (herunder også, hvis du indsender personlige data til os gennem et online rekrutteringsværktøj) kan vi indsamle følgende oplysninger fra dig:

 • dit navn
 • din alder og dit køn
 • din postadresse
 • dit telefonnummer og din e-mailadresse
 • din beskæftigelse og ansættelse
 • dine beskæftigelsespræferencer og -kompetencer
 • din løn og dine forventninger
 • dit CV og dets indhold.

Sådan må vi gemme og benytte dine oplysninger

Vi eller tredjepartdatabehandlere, der handler på vores vegne (hovedsagelig serviceudbydere, der har indgået kontrakt med os om at understøtte vores rekrutteringsproces som f.eks. teknologiserviceudbydere) kan indsamle, gemme og benytte dine personlige oplysninger som anført ovenfor til følgende formål:

 • At stille vores rekrutteringsværktøj til rådighed for dig og svare på din ansøgning om en ledig stilling samt til at færdiggøre en eventuel rekrutteringsprocedure, du måtte indlede hos os,
 • hvor du har givet os udtrykkelig tilladelse til at opbevare dine personlige data og kontakte dig vedrørende fremtidige jobmuligheder, som vi mener kan være af interesse for dig.

Vi vil ikke sælge, udleje eller på anden måde afsløre dine personlige oplysninger til nogen tredjepart.
Såfremt en tredjepart imidlertid erhverver hele (eller næsten hele) vores forretning og/eller vores aktiver, kan vi afsløre dine personlige oplysninger til denne tredjepart i forbindelse med erhvervelsen. Vi kan også afsløre dine personlige oplysninger, hvor dette kræves af os i henhold til gældende lovgivning, af et statsorgan eller af en retshåndhævende myndighed.

Opbevaringsperiode

I overensstemmelse med de principper, der er anført nedenfor, vil vi slette dine personlige data, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, der er angivet i denne meddelelse, medmindre det stadig vil være nødvendigt at opbevare dem til andre væsentlige formål, herunder, men ikke begrænset til, overholdelse af vores juridiske forpligtelser, behandling af krav og løsning af tvister.

 • Ansøgere, der bliver ansat hos Shurgard: Deres personlige data vil blive opbevaret under hele deres ansættelse og i enhver periode derefter, som måtte være krævet eller tilladt af relevant lovgivning.
 • Ansøgere, som ikke ansættes i en bestemt stilling, og som ikke har givet tilladelse til, at deres personlige data gemmes med henblik på fremtidige jobmuligheder: Deres personlige data vil blive slettet, når ansøgningsproceduren for det relevante opslåede job er afsluttet.
 • Ansøgere, som ikke ansættes i en bestemt stilling, men som har givet tilladelse til, at deres personlige data gemmes med henblik på fremtidige jobmuligheder:: Deres personlige data vil blive opbevaret i en periode på 2 år efter ansøgerens første ansøgning ved hjælp af dette rekrutteringsværktøj.

Internationale overførsler

Vi overfører ikke personlige oplysninger, som vi indsamler fra dig under rekrutteringen, til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Cookies

For yderligere oplysninger om indsamling af personlige data gennem brug af vores websted ved hjælp af cookies henviser vi til vores generelle politik vedrørende privatliv og cookies, som kan konsulteres ved hjælp af følgende link: https://www.shurgard.co.uk/legal/privacy-cookies.

Sikkerhed

Shurgard har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler til at beskytte de personlige oplysninger, du giver os, imod uautoriseret eller ulovlig behandling og imod utilsigtet ødelæggelse, tab eller skade.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 1. Retten til at se personlige oplysning, vi har om dig
 2. retten til at bede os opdatere eller korrigere eventuelle forældede eller forkerte personlige oplysninger, vi har om dig, uden omkostninger for dig
 3. hvor behandlingen er baseret på din tilladelse, retten til på et hvilket som helst tidspunkt at trække din tilladelse tilbage, uden at dette påvirker lovligheden af behandling, der er baseret på tilladelsen, inden den blev trukket tilbage
 4. retten til sletning, hvor betingelserne i artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") er opfyldt
 5. retten til begrænsning af behandlingen, hvor betingelserne i artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse GDPR er opfyldt
 6. retten til dataportabilitet, såfremt betingelser i artikel 20 i GDPR gælder for dig
 7. retten til at modsætte dig behandling af personlige data vedrørende dig, såfremt betingelserne i artikel 21 i GDPR er opfyldt
 8. retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 9. retten til ved første henvendelse og uden omkostninger at fravælge enhver kommunikation i form af direkte markedsføring, som vi måtte sende til dig med din tilladelse.

(Med undtagelse af afsnit 8(h) i denne meddelelse) kan du til enhver tid udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til dataprotection@shurgard.eu.