Jobb efter avdelning | Shurgard
Meny Menystängning

Jobb efter kategori

/sv-se/jobb
Hitta jobb i
i
Sök

Executive Team

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

IS and Projects

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Operativ verksamhet

Det operativa teamet är det största på Shurgard och centralt för verksamheten. Teamet driver våra anläggningar, hanterar kunder, leder och utvecklar team och medarbetare.

Nyckelroller:

 • Assisterande Store Manager
 • Srore Manager
 • Distriktstränare
 • Distriktschef
 • Senior distriktschef
 • Marknadschef

25 lediga platser

Operativ verksamhet

Ekonomi och redovisning

Finansavdelningen har sitt främsta säte vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Nyckelteam och deras ansvarsområden:

 • Redovisning
 • Konsolidering och offentlig rapportering
 • Finansiell analys, rapportering och budgetering
 • Skatter
 • Finansförvaltning

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Finans och redovisning

IT-tjänster

IT-avdelningen finns vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel. Avdelningen har till uppgift att optimera systemens stabilitet, säkerhet och prestanda samt implementera framtida teknik.

Avdelningen är indelad i fyra nyckelteam:

 • IT-support
 • Infrastruktursupport
 • Verksamhetssupport och veksamhetsutveckling
 • Projektteam

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

IT-tjänster

Fastigheter

Fastighetsfunktionen är baserad vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel, och finns närvarande på alla våra sju marknader.

Teamet ansvarar för utveckling och förvaltning av företagets byggnader. Här ingår följande roller:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggnadskonstruktörer
 • Konstruktionschefer
 • Fastighetschefer

4 lediga platser

Fastigheter

HR/personal

Vår HR-funktion är baserad både vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel och i våra sju marknader.

HR är en viktig samarbetspartner för det operativa teamet, och bistår med rekrytering, medarbetarrelationer, löneadministration, yrkesutveckling med mera.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

HR/personal

Marknad och Prissättning

Avdelningarna för marknad och prissättning återfinns på vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

 • Marknadsavdelningen ansvarar för varumärke, kommunikation, reklam, webbplatser och förvärvseffekter för alla Shurgard-fastigheter.
 • Prissättningsavdelningen ansvarar för prissättningsstrategin.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Marknadsföring och prissättning

Revision

Revisionsavdelningen har sitt säte vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Den fungerar som en oberoende, objektiv affärspartner som utvärderar och effektiviserar riskhantering och kontroll.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Revision

Juridik

Våra jurister arbetar vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Juridikavdelningen bistår företaget inom flera områden, så att Shurgard alltid fullgör alla rättsliga förpliktelser i de miljöer där vi verkar.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Juridik

Feefo Gold Trusted Merchant    Fedessa