Meny Menystängning

Jobb efter kategori

/sv-se/jobb
Hitta jobb i
i
Sök

Executive Team

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

IS and Projects

1 lediga plats

Operativ verksamhet

Det operativa teamet är det största på Shurgard och centralt för verksamheten. Teamet driver våra anläggningar, hanterar kunder, leder och utvecklar team och medarbetare.

Nyckelroller:

 • Assisterande Store Manager
 • Srore Manager
 • Distriktstränare
 • Distriktschef
 • Senior distriktschef
 • Marknadschef

52 lediga platser

Operativ verksamhet

Ekonomi och redovisning

Finansavdelningen har sitt främsta säte vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Nyckelteam och deras ansvarsområden:

 • Redovisning
 • Konsolidering och offentlig rapportering
 • Finansiell analys, rapportering och budgetering
 • Skatter
 • Finansförvaltning

1 lediga plats

Finans och redovisning

IT-tjänster

IT-avdelningen finns vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel. Avdelningen har till uppgift att optimera systemens stabilitet, säkerhet och prestanda samt implementera framtida teknik.

Avdelningen är indelad i fyra nyckelteam:

 • IT-support
 • Infrastruktursupport
 • Verksamhetssupport och veksamhetsutveckling
 • Projektteam

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

IT-tjänster

Fastigheter

Fastighetsfunktionen är baserad vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel, och finns närvarande på alla våra sju marknader.

Teamet ansvarar för utveckling och förvaltning av företagets byggnader. Här ingår följande roller:

 • Fastighetsutvecklare
 • Byggnadskonstruktörer
 • Konstruktionschefer
 • Fastighetschefer

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Fastigheter

HR/personal

Vår HR-funktion är baserad både vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel och i våra sju marknader.

HR är en viktig samarbetspartner för det operativa teamet, och bistår med rekrytering, medarbetarrelationer, löneadministration, yrkesutveckling med mera.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

HR/personal

Marknad och Prissättning

Avdelningarna för marknad och prissättning återfinns på vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

 • Marknadsavdelningen ansvarar för varumärke, kommunikation, reklam, webbplatser och förvärvseffekter för alla Shurgard-fastigheter.
 • Prissättningsavdelningen ansvarar för prissättningsstrategin.

1 lediga plats

Marknadsföring och prissättning

Revision

Revisionsavdelningen har sitt säte vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Den fungerar som en oberoende, objektiv affärspartner som utvärderar och effektiviserar riskhantering och kontroll.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Revision

Juridik

Våra jurister arbetar vid vårt europeiska supportcenter i Bryssel.

Juridikavdelningen bistår företaget inom flera områden, så att Shurgard alltid fullgör alla rättsliga förpliktelser i de miljöer där vi verkar.

0 lediga tjänster, skicka en spontan ansökan

Juridik

Feefo Gold Trusted Merchant    Fedessa